Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Genomtänkt logistik håller ner kostnaderna för kunderna

- Många ser nog fortfarande Würth som en ren produktleverantör till industrisektorn, säger Thomas Standfuss, divisionschef för bygg/industri och hantverk i Örebro, men sedan 2010 är även byggbranschen en betydelsefull sektor för oss. Sanningen är den att Würth idag är ett väl utvecklat logistikföretag, i syfte att leverera högkvalitativa produkter i rätt tid.

Würth har funnits i Sverige sedan 1967, främst då som produktleverantör till verkstads- och fordonsindustrin. 2010 kompletterades kundsegmenten med byggsektorn. Totalt sett har würth en stark ställning gentemot alla dessa kundgrupper, inte minst då inom bygg, där man ser en kraftig tillväxt för varje år som går. 

 - Bygg är vår mest expansiva sektor för närvarande, konstaterar Thomas Standfuss.

Stora produktgrupper
De stora produktområdena inom byggsektorn är fästelement och infästningar, borrgängor, kap- och slipmateriel och kemiska produkter som fogmassor och liknande. Vidare är maskiner och verktyg, liksom pesonligt skydd, elementära produkter i vårt utbud.

Vår logistik reducerar kundernas kostnader
- Syftet med vårt sätt att sköta logistiken är att reducera kostnaderna för våra kunder, förklarar Standfuss. Vi avlastar byggentreprenörerna genom att sköta hanteringen och logistiken samt att analysera volymerna som åtgår på varje byggarbetsplats.
Vi kan även placera ut en container, antingen vår eller kundens egen, som vi fortlöpande inventerar och analyserar vad som behövs fyllas på. Ordning och reda är A och O.

Kogistikomplett l
- Att inventera, beställa och packa upp, liksom att hålla ordning och reda i hyllorna är några parametrar i vårt sätt att sköta logistiken, fortsätter Standfuss. Vidare löser vi problem som kan uppstå, när det, av någon anledning, ändå fattas material. Det behöver inte kunnden ta tag i. Vi tar också tillbaka obrutna förpackningar.

- Detta väl genomtänkta logistikförfarande gör hela förloppet effektivare och sparar därmed både tid och pengar för byggaren, något som är grunden till våra framgångar inom byggsektorn, menar Standfuss.

Fyra säljkanaler
Würth är uppbyggda av fyra säljkanaler. Dels har vi den traditionella fältsäljaren och dels butiker, mest för mindre byggen. Dessa båda kompletteras med kundtjänst som tar emot beställningar samt E-handel.

I dagsläget har Würth landets största säljkår av fältsäljare, alla kategorier.

 

 

-Leif Håklind